VÅR PRODUKTION

Hållfasthetsklass Västervik

Vi har en ny toppmodern anläggning, där betongstationen levererad av Nisbau Gmbh från tyskland, med en snabb och effektiv Twin Shaft BHS 2,5 blandare.

Tillsammans med Leimro har vi installerat en kraftfull värmeanläggning på 1 MW som värmer ballast och processvatten mycket snabbt under årets kallare perioder.

Detta säkerställer varmbetong till kund, vilket är ett krav enligt SS-EN 206, att inte leverera betong med en temperatur under 10 grader Celsius. Vi har riktmärket 20 grader Celsius året runt, vilket är en optimal temperatur för betongens mognadsgrad.

Vi anpassar oss efter kundens önskemål och kravställan. Processtyrningen är helautomatiserat via processdator, PLC, där blandarmaskinist har god överblick över produktionen. BPV är certifierat av Vattenfalls avdelning för Fabriksbetong nämnt VUC, enligt SS-EN 206 och SS 137003 Svensk Standard där vi följer Svenska mobilbetongföreningen – SMF:s Kvalitetsmanual.

Hela produktionen står under hård övervakning från certifieringsorganet VUC med årliga besiktningar och uppföljning av produktionen. VUC är ackrediterade av myndigheten Swedac.

Med vårt toppmoderna laboratorium har vi god kontroll på betongens egenskaper som dagligen prövas genom hållfasthetsklassificering, konsistenser med sättmått och flytbarhet, lufthalter, ballastmätning av fraktioner och fukt. All data loggas och sparas för utvärdering .

VÅR ANLÄGGNING

Betongstationen är tillverkad och levererad av Nisbau

www.nisbau.de

Vår värmeanläggning är tillverkad och levererad av Leimro

www.leimro.com

VÅRA LEVERANTÖRER

Delleverantör av cement

www.schwenk.se

 

Delleverantör av kalk

www.nordkalk.se

Delleverantör av tillsatsmedel

www.master-builders-solutions.basf.se