FORDON

Vi har egna rotorbilar och en 37 meters mastpump. Mastpump har länge saknats i och runt Västervik.