Betongproduktion i Västervik AB

Västerviks nya betongproducent med inriktning leverans av färdig betong till kund.

Vår produktion

En toppmodern anläggning med en helt ny betongstation från Nisbau Gmbh med en snabb och effektiv Twin Shaft BHS 2,5 blandare.

Våra fordon

Vi har egna rotorbilar och en 37-meters mastpump.

Vårt miljöansvar

BPV sätter miljön som en viktig del i produktionen och strävar efter att med minimal miljöpåverkan driva bolaget i rätt riktning.