Om BPV

BPV är skapat av Aquavilla Produktion AB och Betongteknik i Västervik AB. Aquavillas grundare Richard Bergström har en vision om storskalig produktion av flytande villor. För dessa villor krävs betong med särskilda krav för marin miljö med hög kvalité. Med egen anläggning leverans- och kvalitetssäkrar vi slutprodukten för Aquavillornas flytkroppar.

Betongteknik i Västervik AB, ägs av Tobias Thilly, med bakgrund från fabriksbetong- och platsgjutning. Tobias har under de senaste åren utbildats med högsta behörighet Klass 1 Fabriksbetongtillverkning.

Genom samarbetet mellan Aquavilla Produktion AB och Betongteknik i Västervik AB skapas möjligheten att starta upp en ny anläggning belägen intill Aquavilla ute på Lucerna i Västervik. Vårt mål är att med god kvalité och service nå ut till merparten av betongkunder lokalt, och möta de krav och önskemål kunder efterfrågar.