FORDON

Vi har införskaffat 2 rotorbilar och en 37 meters mastpump. Mastpump har länge saknats i och runt Västervik.